Közigazgatási szünet 2021. augusztus 9-13

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

közigazgatási szünet lesz
2021. augusztus 9-től (hétfő) augusztus 13-ig (péntek)

Ügyelet: minden nap 09:00-től 10:00-ig

Ügyeletes elérhetősége: 06 82/721-229

A Mikei Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása szünetel.

Megértésüket köszönjük!

Tisztelettel: Dr. Barka Tamás sk.

jegyző

Tovább olvasás

Sajtóközlemény – Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal 2020.03.01

ERFA logó

Kőkút Község Önkormányzata 199 998 471 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a ,,Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal”  tárgyú pályázati kiíráson az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül. A beruházás célja, hogy a lakhatási feltételek javításával, illetve a komfortfokozat- és az energia-ellátáshoz való hozzáférés javításával, lépcsőzetes mobilizációval biztosítsa a kőkúti szegregátum térbeli és társadalmi integrációját a többségi társadalomba, továbbá a deszegregációs folyamatok elindítását, megerősítését, új szociális bérlakások kialakításával és a lakhatási mobilizáció támogatásával és Csillag szolgáltatóház, valamint a Csillag szolgáltató pont biztosításával.

Kőkút Község Önkormányzata  „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal „ tárgyú, EFOP-2.4.1.  kódszámú pályázati kiírásra benyújtott kérelme alapján támogatásban részesült a lakásberuházásnak a lakhatási körülmények javításával, illetve a komfortfokozat- és az energia-ellátáshoz való hozzáférés javításával, lépcsőzetes mobilizációval biztosítja a kőkúti szegregátum térbeli és társadalmi integrációját a többségi társadalomba, továbbá a deszegregációs folyamatok elindítását, megerősítését, új szociális bérlakások kialakításával és a lakhatási mobilizáció támogatásával és Csillag szolgáltatóház valamint a Csillag szolgáltató pont biztosításával.

Kőkúton a program megkezdését megelőzően nincsen önkormányzati bérlakás és az önkormányzat tulajdonában sincsen megfelelő ingatlan, amely szociális bérlakássá alakítható. Ezt orvosolandóan, vásárolni kell építésre alkalmas telkeket, valamint felújításra szoruló lakóházat, amely bérlakássá lesz kialakítva. Kőkút Község Önkormányzata vállalja, hogy a lakhatási beruházásba minimum 32 főt von be a szegregátumban élő hátrányos helyzetű személyek köl. Előzetes igényfelmérés alapján 14 fő 16-54 éves közötti és 14 fő 16 év alatti gyermek fog részt venni a programban.

 

A program keretében az alábbi beruházások valósulnak meg:

Csillag Szolgáltató Ház kialakítása (7531 Kőkút, Arany J. u. 10, hrsz.: 33) új élet építése, kb. 85 m2 hasznos alapterületen. Közösségi rendezvények helyszínéül szolgáló terem, irodahelyiség és akadálymentes mosdók kialakítása. Az épületben elhelyezésre kerül egy közösségi terem, iroda, mosdó helyiségek. A Szolgáltató Ház kialakításának célja, hogy hidat képezzen a településen a kulturális programok megszervezésével a szegregátumban élők és az őket kölvevő helyi társadalom között.

 

Csillag Szolgáltató Pont létrehozása (7531 Kőkút, Hősök tere 6., hrsz.: 43.) a tervezet szolgáltató pont megfelel a 2018. január 1-től életbe lépő új költségoptimalizált energetikai követelményeknek, így alacsony energiaigényű épület hozható létre. Korszerű építőanyagokból és szerkezetekből egy jó minőségű és – megfelelő karbantartás mellett – tartós, előremutató műszaki színvonalú közösségi élet épül, melynek fenntartása is gazdaságos. Az épületben elhelyezésre kerül egy iroda/tárgyaló 5 fő részére, egy ügyfél szoba, közösségi helyiség (tanoda), wc-zuhanyzó, mosókonyha, konyha.

 

 

Új lakóház építése 72 m2 alapterületen (7531 Kőkút, Arany J. u. 16., hrsz.: 29, 30/1, 30/2.)

Iker lakóházépítése 2*50 m2 hasznos alapterületen (7531 Arany János u. 32., hrsz.: 12.)

A lakóház hozzájárul a szegregáció oldásához, mivel lehetőséget biztosít az integrácóra az integrált lakókörnyezetben.

 

Lakóingatlan felújítása I. Az épület hasznos alapterülete jelenleg 127,2 m2, átalakítás után 135.89 lesz. (7531 Kőkút, Rákóczi u. 2. hrsz.: 101.)

Lakóingatlan felújítása II. A lakóház hasznos alapterülete jelenleg 54 m2, bővítés után 79,09 m2 lesz. (7531 Kőkút, Rákóczi u. 14. hrsz.: 95.)

Lakóingatlan felújítása III. A lakóház hasznos alapterülete 65 m2 lesz (7531 Kőkút, Rákóczi u. 17. hrsz.: 74.)

Az épületek műszaki állapota rossz, illetve közepes, szükséges beavatkozások: alapozás megerősítése; falazat javítások, új falazatok építése, fürdő és wc kialakítása; vasbeton koszorú, új fa födém és tető építése; vakolatok, burkolatok, felületképzések felújítása; utólagos talajnedvesség elleni- és hőszigetelés; életgépészeti munkák (víz, zárt szennyvíz tároló, egyedi szilárd tüzelésű fűtés és melegvíz ellátás); épületvillamossági munkák (új hálózat és szerelvényezés). A lakóházak besorolása a felújítás után komfortos lesz.

 

Kőkút Község területén néhány család a legrosszabb minőségű lakáskörülmények között él, akik mind a tudás megszerzéséből való kirekesztődés, mind a munkaerőpiacról történő kirekesztődés terén is a legkedvezőtlenebb helyzetben vannak. A foglalkoztatott nélküli háztartások és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korúak magas aránya jellemzi ezeket az utcákat, melynek hátterében a rendkívül alacsony iskolázottság áll (amit a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők magas aránya mutat). A gyermekkorúak magas (20 és 50% közé eső) arányából következik, hogy a területet a gyermekszegénység is sújtja. Indokoltak az infrastruktúra megújítását, illetve a közösségfejlesztést célzó beavatkozások. A Rákóczi Ferenc utcában és az Arany János utcában élnek a lakhatási beruházással érintett családok.

A projekt hozzájárul a hátrányos helyzetű családok – a kőkúti szegregátum – térbeli és társadalmi integrációjához a többségi társadalomba, továbbá a deszegregációs folyamatok elindításához, megerősítéséhez.

 

További információ kérhető: 

Elérhetőség: Boros Anikó Julianna polgármester

email: onkormanyzatkokut@gmail.com

Tovább olvasás

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2020

Hirdetmény

Az Oktatási Minisztérium BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2020. évi fordulójáról

A pályázat a felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű hallgatói és a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. Az önkormányzat ez évben is úgy döntött, hogy részt kíván venni a pályázatban.

Ennek megfelelően pályázatot ír ki azon fiatalok számára, akik a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelnek. Az aktuális pályázati kiírást a www.emet.gov.hu oldalról tölthetik le.

Benyújtási határidő: 2020. november 5.

Kérjük a benyújtási határidő pontos betartását, mivel a határidőn túl érkezett pályázatokat a képviselő-testület érdemben nem tudja elbírálni.

Az Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréről a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.(III.26.) Korm. rendelet szolgál.

Mike, 2020. október 12.

Barka Tamás jegyző

Tovább olvasás

Élethelyzetek javítása komplex programmal Kőkúton – EFOP 2.4.1

ERFA logó

A kedvezményezett neve:
Kőkút Községi Önkormányzat

A projekt azonosító:
EFOP 2.4.1-16-2017-00084

A szerződött támogatás összege:
199.998.471 Ft

A projekt címe:
Élethelyzetek javítása komplex programmal Kőkúton

A projekt megvalósításának kezdete: 2020.03.01.

Szakmai tartalom:

A projekt az EFOP 1.6.2. ,,Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” konstrukció által támogatott beavatkozási eszközrendszert egészíti ki a lakhatási feltételek javításával.
A lakásberuházásnak a lakhatási körülmények javításával, illetve a komfortfokozat- és az energia-ellátáshoz való hozzáférés javításával, lépcsőzetes mobilizációval biztosítja a kőkúti szegregátum térbeli és társadalmi integrációját a többségi társadalomba, továbbá a deszegregációs folyamatok elindítása, megerősítése, új szociális bérlakások kialakításával és a lakhatási mobilizáció támogatásával és Csillag szolgáltatóház valamint a Csillag szolgáltató pont biztosításával.
Kőkúton a program megkezdését megelőzően nincsen önkormányzati bérlakás és az önkormányzat tulajdonában sincsen megfelelő ingatlan, amely szociális bérlakássá alakítható. Ezt orvosolandóan, vásárolni kell építésre alkalmas telkeket, valamint felújításra szoruló lakóházat, amely bérlakássá lesz kialakítva.
A kedvezményezett vállalja, hogy lakhatási beruházásba minimum 32 főt von be a szegregátumban élő hátrányos helyzetű személyek közül. Az előzetes igényfelmérésnek megfelelően 14 fő 16-54 éves közötti és 14 fő 16 év alatti gyermek fog részt venni a programban.
Összesen 7db szociális bérlakás létrehozására és felújítására irányuló beruházásra kerül sor. Ezekből 3db integrált lakókörnyezetben elkészülő újépítésű ingatlannal (egy ikerlakóházzal), 4 db pedig a szegregátumban felújítással, átalakítással, bővítéssel.
A Telepprogram működése nyomán a kőkúti szegregátum lakókörnyezetében lévő szolgáltatásokat igénybevevők száma 50 fő lesz.
Csillagház felújításában szükséges beavatkozások: új funkciókhoz kapcsolódó falazási, vakolási munkák, átalakítások; burkolatok, felületképzés felújítása; homlokzat utólagos hőszigetelése; járdák, térburkolat építése; új víz- és szennyvíz szerelés (zárt szennyvíz tároló), szilárd tüzelésű központi fűtés szerelése; új villamos hálózat és szerelvényezés; bútorok, berendezési tárgyak elhelyezése.
Szolgáltató pont építése: Új épület kialakítása kb. 80 m2 hasznos alapterületen. A szolgáltató pont megfelel a 2018. január 1-től életbe lépő új költségoptimalizált energetikai követelményeknek, így alacsony energiaigényű épület hozható létre. Korszerű építőanyagokból és szerkezetekből egy jó minőségű és – megfelelő karbantartás mellett – tartós, előremutató műszaki színvonalú szolgáltató pont épül, melynek fenntartása is gazdaságos.
Új lakóházak építése: Megfelel a 2018. január 1-től életbe lépő új költségoptimalizált energetikai követelményeknek. Így alacsony energiaigényű épület hozható létre, melynek kedvező fenntartási költségeit a lakók ki tudják gazdálkodni. Korszerű építőanyagokból és szerkezetekből egy jó minőségű és – megfelelő karbantartás mellett tartós, előremutató műszaki színvonalú családi ház épül.
Lakóházak felújítása, korszerűsítése, bővítése:
Az épületek műszaki állapota rossz, szükséges beavatkozások: alapozás megerősítése; falazat javítások, új falazatok építése, fürdő és wc kialakítása; vasbeton koszorú, új fa födém és tető építése; vakolatok, burkolatok, felületképzések felújítása; utólagos talajnedvesség elleni- és hőszigetelés; épületgépészeti munkák (víz, zárt szennyvíz tároló, egyedi szilárd tüzelésű fűtés és melegvíz ellátás); épületvillamossági munkák (új hálózat és szerelvényezés);
Az épület műszaki állapota közepes, szükséges beavatkozások. Jelenleg félkomfortos, átalakítás után komfortos lakás besorolású lesz a 147/1992 (XI.6.) Korm. rendelet szerint.
Egyéb tevékenységek:
– A projekt előkészítési tevékenységei (Szükséglet felmérés, az előzetes igényfelméréssel indult
– Értékbecslés elkészítése a projekt előkészítése alatt szakértő bevonásával
– Közbeszerzés elkészítése a projekt előkészítése alatt szakértő bevonásával
– Az ingatlanok tervezése építész bevonásával
– Ügyvédi szolgáltatás igénybe vétele( pl. ingatlanok adásvételi szerződésének elkészítése, felmerülő vitás kérdések tisztázása
– Műszaki ellenőri szolgáltatás igénybe vétele az építkezések ideje alatt, hogy megfelelően történjen a kivitelezés
– Hatósági díjak rendezése, hogy a beruházások ideje alatt esetlegesen felmerülő hatósági díjak költsége kifizetésre kerüljön
– A beruházásokhoz szükséges területek, telkek előkészítése
– A közterület rendezésére szolgáló költségek (járda létrehozása, parkoló kialakítása stb.)
– A felújított és az újépítésű lakások felszerelés tárgyai (tűzhely, karnis, beépített szekrény stb.)
– A szolgáltató ház és a szolgáltató pont felszereléseinek költségei (szék, asztal író, kanapé, fotel, szőnyeg, függöny, asztal, mosógép, fürdőszoba felszerelés, konyha felszerelés, tanoda íróasztalok, tanoda felszerelés, nagy nyomtató, kis nyomtató, projektor, tanodai laptopok, telefon)
– Kötelezően előírt könyvvizsgálói díj
– Kötelezően előírt kötelező nyilvánosság biztosítása
– Rezsiköltségek finanszírozása

Tovább olvasás

Interaktív tűzvédelmi tesztek 2020

Tisztelt Lakosság!

A BM OKF  Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség (OTF) a lakosság tűzmegelőzési ismereteinek felmérése és fejlesztése céljából online felületen kitölthető interaktív tűzvédelmi teszteket készített, illetve továbbiakat készít.

Kérjük a lakosságot, hogy minél szélesebb körben ismerkedjenek a tűzmegelőzési ismeretekkel.

A tűzvédelmi tesztek felülete a BM OKF honlapjának kezdőoldaláról, vagy az alábbi linkről elérhető:

https://katasztrofavedelem.hu/35456/tuzvedelmi-tesztek

 
 

Tovább olvasás