Sajtóközlemény – Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal 2020.03.01

ERFA logó

Kőkút Község Önkormányzata 199 998 471 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a ,,Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal”  tárgyú pályázati kiíráson az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül. A beruházás célja, hogy a lakhatási feltételek javításával, illetve a komfortfokozat- és az energia-ellátáshoz való hozzáférés javításával, lépcsőzetes mobilizációval biztosítsa a kőkúti szegregátum térbeli és társadalmi integrációját a többségi társadalomba, továbbá a deszegregációs folyamatok elindítását, megerősítését, új szociális bérlakások kialakításával és a lakhatási mobilizáció támogatásával és Csillag szolgáltatóház, valamint a Csillag szolgáltató pont biztosításával.

Kőkút Község Önkormányzata  „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal „ tárgyú, EFOP-2.4.1.  kódszámú pályázati kiírásra benyújtott kérelme alapján támogatásban részesült a lakásberuházásnak a lakhatási körülmények javításával, illetve a komfortfokozat- és az energia-ellátáshoz való hozzáférés javításával, lépcsőzetes mobilizációval biztosítja a kőkúti szegregátum térbeli és társadalmi integrációját a többségi társadalomba, továbbá a deszegregációs folyamatok elindítását, megerősítését, új szociális bérlakások kialakításával és a lakhatási mobilizáció támogatásával és Csillag szolgáltatóház valamint a Csillag szolgáltató pont biztosításával.

Kőkúton a program megkezdését megelőzően nincsen önkormányzati bérlakás és az önkormányzat tulajdonában sincsen megfelelő ingatlan, amely szociális bérlakássá alakítható. Ezt orvosolandóan, vásárolni kell építésre alkalmas telkeket, valamint felújításra szoruló lakóházat, amely bérlakássá lesz kialakítva. Kőkút Község Önkormányzata vállalja, hogy a lakhatási beruházásba minimum 32 főt von be a szegregátumban élő hátrányos helyzetű személyek köl. Előzetes igényfelmérés alapján 14 fő 16-54 éves közötti és 14 fő 16 év alatti gyermek fog részt venni a programban.

 

A program keretében az alábbi beruházások valósulnak meg:

Csillag Szolgáltató Ház kialakítása (7531 Kőkút, Arany J. u. 10, hrsz.: 33) új élet építése, kb. 85 m2 hasznos alapterületen. Közösségi rendezvények helyszínéül szolgáló terem, irodahelyiség és akadálymentes mosdók kialakítása. Az épületben elhelyezésre kerül egy közösségi terem, iroda, mosdó helyiségek. A Szolgáltató Ház kialakításának célja, hogy hidat képezzen a településen a kulturális programok megszervezésével a szegregátumban élők és az őket kölvevő helyi társadalom között.

 

Csillag Szolgáltató Pont létrehozása (7531 Kőkút, Hősök tere 6., hrsz.: 43.) a tervezet szolgáltató pont megfelel a 2018. január 1-től életbe lépő új költségoptimalizált energetikai követelményeknek, így alacsony energiaigényű épület hozható létre. Korszerű építőanyagokból és szerkezetekből egy jó minőségű és – megfelelő karbantartás mellett – tartós, előremutató műszaki színvonalú közösségi élet épül, melynek fenntartása is gazdaságos. Az épületben elhelyezésre kerül egy iroda/tárgyaló 5 fő részére, egy ügyfél szoba, közösségi helyiség (tanoda), wc-zuhanyzó, mosókonyha, konyha.

 

 

Új lakóház építése 72 m2 alapterületen (7531 Kőkút, Arany J. u. 16., hrsz.: 29, 30/1, 30/2.)

Iker lakóházépítése 2*50 m2 hasznos alapterületen (7531 Arany János u. 32., hrsz.: 12.)

A lakóház hozzájárul a szegregáció oldásához, mivel lehetőséget biztosít az integrácóra az integrált lakókörnyezetben.

 

Lakóingatlan felújítása I. Az épület hasznos alapterülete jelenleg 127,2 m2, átalakítás után 135.89 lesz. (7531 Kőkút, Rákóczi u. 2. hrsz.: 101.)

Lakóingatlan felújítása II. A lakóház hasznos alapterülete jelenleg 54 m2, bővítés után 79,09 m2 lesz. (7531 Kőkút, Rákóczi u. 14. hrsz.: 95.)

Lakóingatlan felújítása III. A lakóház hasznos alapterülete 65 m2 lesz (7531 Kőkút, Rákóczi u. 17. hrsz.: 74.)

Az épületek műszaki állapota rossz, illetve közepes, szükséges beavatkozások: alapozás megerősítése; falazat javítások, új falazatok építése, fürdő és wc kialakítása; vasbeton koszorú, új fa födém és tető építése; vakolatok, burkolatok, felületképzések felújítása; utólagos talajnedvesség elleni- és hőszigetelés; életgépészeti munkák (víz, zárt szennyvíz tároló, egyedi szilárd tüzelésű fűtés és melegvíz ellátás); épületvillamossági munkák (új hálózat és szerelvényezés). A lakóházak besorolása a felújítás után komfortos lesz.

 

Kőkút Község területén néhány család a legrosszabb minőségű lakáskörülmények között él, akik mind a tudás megszerzéséből való kirekesztődés, mind a munkaerőpiacról történő kirekesztődés terén is a legkedvezőtlenebb helyzetben vannak. A foglalkoztatott nélküli háztartások és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korúak magas aránya jellemzi ezeket az utcákat, melynek hátterében a rendkívül alacsony iskolázottság áll (amit a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők magas aránya mutat). A gyermekkorúak magas (20 és 50% közé eső) arányából következik, hogy a területet a gyermekszegénység is sújtja. Indokoltak az infrastruktúra megújítását, illetve a közösségfejlesztést célzó beavatkozások. A Rákóczi Ferenc utcában és az Arany János utcában élnek a lakhatási beruházással érintett családok.

A projekt hozzájárul a hátrányos helyzetű családok – a kőkúti szegregátum – térbeli és társadalmi integrációjához a többségi társadalomba, továbbá a deszegregációs folyamatok elindításához, megerősítéséhez.

 

További információ kérhető: 

Elérhetőség: Boros Anikó Julianna polgármester

email: onkormanyzatkokut@gmail.com

Tovább olvasás

Csillagház Kőkúton

ESZA logó

A kedvezményezett neve:
Kőkút Községi Önkormányzat

A projekt címe:
Csillagház Kőkúton

A szerződött támogatás összege:
119.980.770 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A támogatás segítségével Kőkút Község Önkormányzata és a Láthatár Közhasznú Egyesület konzorciumában megvalósuló pályázat keretében képzések, rendezvények valamint foglalkoztatás valósul meg. A pályázat célja a halmozottan hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának a segítése, a társadalmi kirekesztés megszüntetése, egy egyenrangú településrész kialakulási folyamatának az elindítása. Egy olyan ház létrehozása volt a cél ahol mind a közösségi, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási hátrányok kezelésével lehet foglalkozni. A képzések keretében kőműves, valamint kerti munkás OKJ képzések valósulnak meg, különböző tréningek, mint például csoportos egészségfejlesztés, önismereti csoportfoglalkozás, tehetséggondozás, meseterápiás csoport. Ezen kívül különböző táborok, kirándulások mind gyermekek mind felnőttek számára. Rendezvények keretében Tündérkert kialakítása, Közösségi gyermeknap, Főzőverseny valamint Tolerancia Kupa valósulnak meg. A projekt megvalósítása során teljesült a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.02.28.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.6.2-16-2017-00025

Tovább olvasás